Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBYBORNA KYRKA (akt.), EKEBYBORNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY 5:1

1/1/03 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt kulturhistoriskt värde i enskilda gravvårdar, främst stenramsgravar med
smidesjärnstaket och ett par konstnärligt utförda stenar från tidigt 1900-tal. Mycket högt
värde också i de undanställda stenarna vid koret Mycket högt värde i det speciella grusoch
häckgravssystemet. Högt kulturhistoriskt värde i de många bevarade linjegravstenarna.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Yttre kvarteret Gravplats nr 1-48
Kulturhistorisk bedömning
Mycket högt värde i enstaka monument och vårdar. Flera lokalhistoriskt intressanta
vårdar. Högt värde i flera av de höga smala vårdarna från tidigt 1900–tal.
...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.

11/23/07 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de fd skolorna och gårdsbyggelsen en väl sammanhållen kyrkomiljö som utgör en väsentlig del av riksintresseområdet vid Ulfåsa slott.
Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.
Kyrkobyggnaden
Kyrkan har i hög grad, såväl exteriört som interiört, bibehållit sin medeltida prägel. Kyrkans murverk med bl a norra sidans översta skift som är lagda i opus spicatum, tornets ljudöppningar och övriga medeltida byggnadsdetaljer, som t ex den järnbeslagna dörren som är placerad i vapenhuset, sakris...

Läs mer i eget fönster

Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum
Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
Gunnar Nordanskog, Linköpings stift