Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, SALLERUP 180:42 SÖDRA SALLERUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

673-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA SALLERUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SALLERUP 180:42

10/3/17 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering
Södra Sallerup är en välbevarad by med historiens vingslag påtagligt närvarande. Den
väl sammanhållna bykärnan präglas i påtaglig grad av kyrkans byggnader, där både
kyrkan, prästgården, klockargården och församlingshemmet finns kvar, även om de
två sistnämnda övergått i privat ägo. Marken kring byn har en lantlig prägel, som
förefaller i stort sett opåverkad av tidens tand, liksom av närheten till Malmö.

Kyrkogårdens gestaltning är typisk för den traditionella, skånska landsbygdskyrkogården,
präglad av strama grusgångar, buxbomshäckar och trädrader, som ger miljön
tydlig struktur. Till värd...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Södra Sallerups kyrka, Malmö pastorat, har upprättats av:
Karl Johan Kember, Arkitekt SAR/MSA, Cert. sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 33, www.jais.se
Alla foton är tagna av rapportförfattaren om ej annat anges.
Inventeringsdatum: 2017-02-01 Färdigställd rapport: 2017-10-03