Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Partille kn, KVASTEKULLA 11:1 KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1133.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Partille

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

KVASTEKULLA 11:1

11/16/05 Karaktäristik och bedömning

KVASTEKULLA GRIFTEGÅRD är invigd 1959, anlagd efter ritningar av de finländska arkitekterna Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander, vilka även ritade gravkapellet. Deras förslag var det vinnande bidraget i en nordisk arkitekttävling. Till förslaget hörde också utformningen av en ny gravplats; Kvastekulla Griftegård. Arkitekternas motto löd; "bevara det vackra landskapsrummet, utnyttja dess naturvärden samt att göra så små ingrepp i naturen som möjligt". Begravningsplatsen är, trots att den är yngre än 1940, skyddat av KML 4 kap enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.

BEGRAVNINGSPLATSEN har en mycket medveten planering, där man arb...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Kvastekulla är utformat med en arkitektonisk helhetstanke med samspel mellan natur, landskap samt griftegård och kapell.
Högt belägen landskapskyrkogård i en dalgång, med ett vattendrag i mitten och väl anpassad till topografin. Särpräglat, högrest gravkapell med spetsigt, fenliknande tak och välbevarad 1960-talskaraktär.
Arkitekternas motto löd; "bevara det vackra landskapsrummet, utnyttja dess naturvärden samt att göra så små ingrepp i naturen som möjligt". Begravningsplatsen är, trots att den är yngre än 1940, skyddat av KML 4 kap enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.
BEGRAVNINGSPLATSEN har en mycket medveten planering, där...

Läs mer i eget fönster

Projektgruppen Moderna Monument