Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LANDERYD 6:55 LANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDERYDS KYRKOGÅRD (akt.), LANDERYDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANDERYD 6:55

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Landeryds kyrkogård bildar tillsammans med kyrkan, murar och grindar en väl sammanhållen
miljö med höga kulturhistoriska värden. Kyrkogården inramas av en trädkrans av varierat
trädslag, främst lönn. Att det finns höga lövträd på kyrkogården, minner om ett äldre
parkideal som råder på våra stadskyrkogårdar från slutet av 1700-talet. Sedan mitten av 1800-
talet är det också vanligt på landsortskyrkogårdarna. Denna tradition är därför kulturhistoriskt
värdefull. Grindarna har ett högt kulturhistoriskt värde. På 1930-talet togs en ny öppning upp i
den östra muren, det som idag fungerar som huvudingång t...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands länsmuseum
2006.