Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, BALDERSNÄS 1:59 DALS-LÅNGEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALS-LÅNGEDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

BALDERSNÄS 1:59

3/1/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Dals-Långeds kyrka, invigd 1972 efter om- och tillbyggnad av ett äldre skolhus, är ett uttryck för 1900-talets framväxande industrisamhälle i förhållande till den gamla landsbygdssocknen Steneby. Den är också ett exempel på en kyrkobyggnad med ett fullt utvecklat kyrkorum integrerat med andra verksamheter, bl a samlingslokaler. Byggnadens exteriör ger också uttryck för husets olika funktioner. Den gamla skolhusdelen har bevarat sin profana prägel medan den tillbyggda kyrkodelen ger ett mer sakralt uttryck liknande en kapellbyggnad. Kyrkorummet har getts en väl sammanhållen helhetsgestal...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift