Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TÄRBY 27:1 TÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_012.13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÄRBY 27:1

2/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Tärby kyrka med omgivande kyrkogård har en mycket hög placering i en omkringliggande bymiljö i småskalig jordbruks- och skogsbygd. I omgivningen finns förhistoriska gravfält så kyrkans placering ingår i en kontext med lång kontinuitet. Gårdarnas lägen runt kyrkan är intakta sedan medeltiden och Skräddaregården, med välbevarade huvudbyggnader från 1800-talet och ekonomibyggnader från 1900-talets första hälft, gränsar till och samverkar med kyrkomiljön och har därför ett högt miljövärde. Tärby kyrkomiljö är utpekad som en av Borås värdefulla kulturmiljöer.

KYRKOANLÄGGNINGEN - På kyrkogården står en fristående klockstape...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift