Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Essunga kn, BÄREBERG 9:1 BÄREBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkogård, neg.nr. 04/163:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄREBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Essunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄREBERG 9:1

2/10/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Bärebergs kyrka har ett dominerande krönläge ovanför Nossans uppodlade dalgång. Den intilliggande kyrkbyn är samlad kring en vägknut.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den ålderdomliga lilla kyrkogården inramas av lövträdsdungar och en hög kallmur med järngrindar och portstolpar. Till karaktären bidrar solur, gravkors och tumba från 1700-talet samt gravar med tumbor och stenramar från tidigt 1900-tal. I en bod finns bl.a. delar av ett dekorerat brädtak från 1764. Kyrkogården är något utvidgad åt nordväst.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den ursprungligen medeltida kyrkan har ett breddat och förlängt långhus från 1742...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götlands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum