Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4158-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDENS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDENS-BYN 1:46

12/31/16 Karaktäristik och bedömning

Lidens nya kyrka ligger högt och centralt i bykärnan. Det är i formen en traditionell långhuskyrka med östlig korabsid och västtorn. Den i stort sett oförändrade exteriören har något av akademiskt skolexempel över sig och karaktäriseras av konflikten mellan de stilideal som präglade kyrko-byggandet vid 1850-talets mitt, d.v.s. striden mellan klassicism och medeltida gotik, som kanske också pekar på de två olika upphovsmännens kynne, arkitekten Söderlund och byggmästaren Nordell. Den klassicistiska 1700-tals traditionen med vitputsade fasader och detaljer är generell, men att Söderlund haft Härnösands domkyrka som förebildlig är inte...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2004-2005.