Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HÄRNEVI 13:1 HÄRNEVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Härnevi exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRNEVI KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄRNEVI 13:1

8/21/08 Karaktäristik och bedömning

Härnevi kyrka ligger i byn Stora Härnevi som har karaktären av gammalt sockencentrum och är opåverkad av senare tiders förändringar. Kyrkogården bildar tillsammans med kyrkan och byn en intim och förtätad kulturmiljö med stora upplevelsemässiga värden. Kyrkogården har en traditionell karaktär med ett påfallande stort inslag av äldre grusgravar.

Kyrkan är ett mycket välbevarat exempel på en senmedeltida sockenkyrka. Den är också berömd för sina kalkmålningar, utförda av Albertus pictor på 1480-talet, som är sällsynt välbevarade. Kyrkan är intressant ur ett restaureringshistoriskt perspektiv. Restaureringen 1956-57 innebar att kyr...

Läs mer i eget fönster

Johan Dellbeck, Upplandsmuseet