Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BERGSJÖN 47:1 BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BERGSJÖN 47:1

6/9/05 Karaktäristik och bedömning

BERGSJÖNS KYRKA byggdes som en fristående men integrerad del av centrumanläggningen Rymdtorget i stadsdelen Bergsjön som började byggas 1967. Kyrkan invigdes 1974 och ritades av arkitekt Bo Cederlöf som också ritat den intilliggande skolan med stadsdelsbibliotek, den ursprungliga centrumbyggnaden och ett närliggande bostadshus. En gångväg följer kyrkans västra fasad och leder från spårvagnshållplatsen till ett större bostadsområde. Kvällstid lyser kyrkans glasade entréhall upp gångstråket.

KYRKOBYGGNADEN är uppförd i två våningar och källare i suterrängplan. Intill finns ett friliggande KLOCKTORN. Byggnaden inhyser kyrkorum och fö...

Läs mer i eget fönster

Matilda Dahlquist/Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum