Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, ÄLVSBORG 314:13 ÄLVSBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 05 13 08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVSBORGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

ÄLVSBORG 314:13

6/9/06 Karaktäristik och bedömning

ÄLVSBORGS KYRKA f.d. Hagens kapell uppfördes 1919 i nationalromantisk stil med inspiration från norska stavkyrkor. Arkitekt var Yngve Rasmussen i Göteborg.

KYRKOMILJÖN ligger placerad på ett litet höjdparti. Församlingshemmet är sammanbyggt (1985) med kyrkan via en glasad gång som ansluter till kyrkans norra fasad. In till ligger den gamla folkskolan i Hagen. Nedanför kullen väster om kyrkan finns prästgården. På kyrkotomten söder om kyrkan står några väldiga granar och mindre buskar och träd. Huvudentrén nås via en bred sten trappa som kantas av ett svartmålat smidesstaket.

KYRKOBYGGNADENS fasader är varierande i puts och trä. D...

Läs mer i eget fönster

Matilda Dahlquist/Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum