Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, SÄVE 15:1 SÄVE KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/09 05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄVE KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SÄVE 15:1

5/12/05 Karaktäristik och bedömning

SÄVE KYRKA ligger i ett område med en lång historisk kontinuitet rikt på fornlämningar Kyrkan uppfördes under medeltiden med en planform som var vanlig under 1100-talet och början av 1200-talet. Kyrkan tillsammans med resterna av Säve Kyrkebys bebyggelse med bondgårdar och intilliggande beteshagar samlad runt en bergsknalle utgör en ålderdomlig bymiljö.

KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljön. Karaktäristiskt är också bårhuset (1938, Axel Forssén).

KYRKOBYGGNADEN representerar de medeltida sockenkyrkor som senare byggts om till salskyrka (1730), med det karaktäristiska tresidiga koret och fö...

Läs mer i eget fönster

Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum
2005-12-19