Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, ALBOGA 1:2 M.FL. ALBOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_027:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALBOGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALBOGA 1:2

ALBOGA 1:10

ALBOGA 4:1

11/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Runt kyrkkullen i Alboga ligger kyrkbyns gårdar. Vid vägen nedanför kullens västra slänt står kyrkans garage med en välbevarad gammal likvagn. Miljön får en säregen karaktär genom den stora Örums mosse i sydväst som kan betraktas från kyrkogården.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Alboga kyrkplats är medeltida och har således en lång historisk kontinuitet. Den medeltida kyrkan revs 1893 när den nya byggdes. Kullen är mycket hög med utsikt 360 grader mellan träden i slänterna. Den nya kyrkan byggdes nordväst om den gamla. Stenmurar har hägnat kyrkogården åtminstone sedan tidigt 1800-tal men de nuvarande tillkom 1896 då kyrkogården p...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift