Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, BRODDARP 10:1 BRODDARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_018:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRODDARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRODDARP 10:1

11/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Broddarps kyrka omges av ett öppet jordbrukslandskap och formar ett mindre sockencentrum tillsammans med församlingshemmet i den gamla skolan strax väster därom.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården återspeglar sin omgivning genom att vara fritt exponerad med endast ett fåtal kraftigt hamlade träd längs muren. Här stod förr en medeltida kyrka som revs i samband med att den nya uppfördes 1897-98 på samma plats. En ekonomibyggnad finns som troligen är samtida med kyrkan eller yngre.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Broddarps kyrka ritades av arkitekt Carl Möller och uppfördes 1897-98. Det speciella med denna ky...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift