Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, BRÅTTENSBY 20:1 BRÅTTENSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_010:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÅTTENSBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRÅTTENSBY 20:1

10/15/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kyrkan har ett höglänt, solitärt och väl synligt läge i sin agrara omgivning med forntida anor. På kyrkkullen finns registrerade fornlämningar i form av fossil åkermark. Kyrkkullen avgränsas av branter åt vägen i söder, uppfart i öster och parkering i norr från 1987 samt åkermark i väster, tillhörig en gård norr om parkeringen. Ingen övrig bebyggelse ansluter till kyrkomiljön. Vid gården, liksom från landsvägen uppför backen i sydväst, gick äldre tillfartsvägar som inte längre brukas. Längs uppfarten i sydväst finns fortfarande en kallmur. En ekonomibyggnad uppfördes 1996 vid parkeringen.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift