Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, ERIKSBERG 7:1 ERIKSBERGS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_023:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERIKSBERGS GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ERIKSBERG 7:1

11/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Landskapet kring Eriksbergs gamla kyrka är en kuperad jordbruksbygd kring ån Lidan och den nya kyrkan från 1885 står på en annan höjd inom synhåll från den gamla kyrkkullen. Området är enligt kommunens kulturmiljöprogram en skyddsvärd kulturhistoriskt värdefull miljö. Eriksbergs gamla kyrka står på en kulle vid landsvägen med ett skolområde längs kyrkogårdens ena sida, där äldsta byggnaden är folkskolan från 1895. En gammal offerkälla, S:t Eriks källa, utgör idag brunn till skolan. En parkering finns vid vägen och där går en allékantad väg fram till prästgården byggd 1880, en av de bästa bevarade prästgårdarna i Herrlj...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift