Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, ERIKSBERG 4:1 M.FL. ERIKSBERGS NYA KYRKA (GÄSENE-ERIKSBERGS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_018:18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERIKSBERGS NYA KYRKA (GÄSENE-ERIKSBERGS KYRKA) (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ERIKSBERG 4:1

ERIKSBERG 4:2

11/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Området utgör enligt kommunens kulturmiljöprogram en skyddsvärd kulturhistoriskt värdefull miljö. Socknen är känd för sin anknytning till den Erikska ätten med de medeltida kungarna Erik och hans son Knut, vilka enligt traditionen lät uppföra Eriksbergs medeltida kyrka. Eriksbergs nya kyrka är uppförd på en höjd några hundra meter därifrån och har en monumental placering i jordbrukslandskapet. Runt kyrkkullen finns spridda gårdar och ån Lidan rinner öster om kyrkorna.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Eriksbergs nya kyrkogård är samtida med kyrkan men utformningen står inte helt i paritet med kyrkans imposanta gestalt. Den ståtliga...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift