Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, GRUDE 19:1 GRUDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_035:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUDE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRUDE 19:1

6/7/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Grude kyrka ligger vid ett vägskäl. De många höga lövträden kring kyrkan, den smala vägen och den gamla gården intill utgör en genuin kyrkomiljö. Infartsvägen till kyrkan kantas av en lindallé. KYRKOANLÄGGNINGEN - Grude kyrkogård har en äldre del kring kyrkan och en stor utvidgning från 1935-36 i söder. Kyrkogården har något av en 1800-talskaraktär med kallmurar, lövträdskrans och smidesgrindar från olika tider runt öppna ytor med enstaka höga lövträd och få grusgångar. Mycket ovanlig är den höga stentumban från 1770 av täljsten som står nära koret. Östra grinden med smidd sol och årtalet 1892 har sina likar i Vesene o...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Andersson, Skara stift.
Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland.