Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, HOV 4:22 M.FL. HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_027:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 4:22

HOV 11:1

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hovs kyrka ingår i ett område klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkan ligger omringad av gårdarna i Hovs by på en uppodlad ås med markerat läge i landskapet. Gården Hof, som angränsar till kyrkogårdens västra sida, var tidigare ett säteri.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Hovs kyrkogård stammar liksom kyrkan från medeltiden och har således en lång historisk kontinuitet. Här finns en brädfodrad klockstapel, sannolikt uppförd på 1700-talet, av den "kjolmodell" som är typisk för området. Kallmurar med två snarlika grindpartier i västmuren och en äldre trädkrans av lönnar inramar kyrkogården. Den har viss ålderdomlig ka...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift