Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, HUDENE 8:2 M.FL. HUDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_014:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUDENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUDENE 8:2

HUDENE 37:1

HUDENE 39:1

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kyrkan har placerats centralt i ett sockencentrum vid en vägkorsning intill ån Nossan, längs vilken vattendrivna verksamheter anlagts i äldre tider och somligt är bevarat. Den moderna bebyggelsen är koncentrerad till östra sidan av ån. Bortom kyrkan på västra sidan vidtar en lantligare landskapsbild där bland annat den gamla skolbyggnaden ligger, synlig från kyrkogården. Några hundra meter bort finns där också den medeltida kyrkplatsen. I anslutning till kyrkan står utanför muren dess äldre uthus med trolig likkällare som har järnskodda dörrar och en anslutande ovanligt dekorativ gjuten cementmur.

KYRKOANLÄGGNINGEN - ...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift