Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, LINDSPÅNG 1:22 FÅGLAVIKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_014:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅGLAVIKS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

LINDSPÅNG 1:22

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Fåglavik är ett litet industrisamhälle i skogsbygden uppbyggt kring Fåglaviks glasbruk, verksamt 1874-1978. Miljön är fortfarande präglad av detta med bevarad infrastruktur och bebyggelse, men i stort sett all service i form av affärer och liknande har upphört. Bruket står oanvänt och förfallet. Kapellet är placerat avskilt, gränsande till gårdsägor och ett torp.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kapellet är placerat på en kulle i en skogsglänta med en anspråkslös och funktionsinriktad kyrkotomt. Ett sentida förråd står intill kapellet.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Fåglaviks kapell uppfördes 1894 som brukskapell p...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift