Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, JÄLLBY 14:1 JÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_036:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄLLBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄLLBY 14:1

6/7/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Jällby kyrka står högt som solitär på kulle i ett bördigt, kuperat jordbrukslandskap omringat av skog. Kyrkomiljön ingår i ett område klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkkullen kläs av unga ekar och i sluttningen ligger en gammal stuga. Nordväst om kyrkan står en gammal ek. Sammantaget ger kyrkomiljön ett mycket genuint intryck. Kyrkomiljön ingår i ett område klassat som riksintresse för kulturmiljövården.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Jällby kyrkogård ligger på en förkristen gravkulle, vilket ger platsen en avsevärd kontinuitet som begravningsplats. Som kristen kyrkogård har den sannolikt ursprung från 1100-tale...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Andersson, Skara stift.
Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland.