Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, KÄLLUNGA 15:1 KÄLLUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_031:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄLLUNGA 15:1

9/11/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Källunga kyrka är omgiven av lantgårdar och deras ägor i en skogsrik trakt. Vägar från olika håll strålar samman vid kyrkan och kyrkogården omsluts av smala grusvägar på tre sidor. Gården i sydväst ligger mycket nära kyrkan, på liknande sätt som i Hov. Kyrkogården ligger på samma marknivå som omgivningen, utom i söder där parkering finns på ett något lägre markplan.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Källunga kyrkogård har liksom kyrkan medeltida anor. Utifrån fynd av gamla eksyllar under kyrkgolvet förmodas att en äldre träkyrka kan ha föregått stenkyrkan på platsen. Kyrkogården har en mer uttalad 1800-talskaraktär än övriga i past...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift