Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, MJÄLDRUNGA 10:1 MJÄLDRUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_032:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÄLDRUNGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MJÄLDRUNGA 10:1

9/8/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Mjäldrunga kyrka ligger vid en vägkorsning mitt i byn på en låg åsrygg i den skogrika jordbruksbygden. De två gårdarna närmast kyrkan heter sedan gammalt Bosgården och Biskopsgården, vilket kan antyda att såväl kungen som biskopen under medeltiden hade gårdar och intressen i byn.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Mjäldrunga kyrkogård är liksom kyrkan medeltida men har idag något av en 1800-talskaraktär med kallmurar, smidesgrindar och trädkrans runt öppna ytor med få grusgångar. Här står en gammal klockstapel, som sannolikt 1823 fick sin brädfodring av vid "kjoltyp", vanlig i området.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Mj...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Andersson, Skara stift.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland.