Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, MOLLA KYRKA 1:1 MOLLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1194.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOLLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MOLLA KYRKA 1:1

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - På typiskt vis för medeltida kyrkor står Molla kyrka på en höjd intill vatten, norr om Mollasjön. Över ån Nossan sydöst om kyrkan går en gammal stenbro. I anslutning till kyrkkullen finns en nyare skolbyggnad och daghem men ingen samlad bostadsbebyggelse, vilken är koncentrerad längre österut i denna skogiga jordbruksbygd. Inget av de säterier som haft anknytning till kyrkan består. Vid uppfarten till kyrkan finns ett församlingshem från 1900-talets mitt och en sentida trolig likkällare.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Den norra och tillika övre delen av kyrkogården runt kyrkan är medeltida och har således en lång historisk kont...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift