Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, OD 1:4 M.FL. OD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_021:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OD KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OD 1:4

OD 15:1

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Ods kyrka angränsar till ett järnåldersgravfält och befinner sig alltså i ett mycket gammalt kulturlandskap. Idag omges kyrkan av ett skogskantat jordbrukslandskap med en dalgång med vattendrag öster om kyrkan. Längs kyrkans tillfartsväg i nordöst, med allé från 1900-talet, finns en samlad träbebyggelse med prästgården från 1935 i funkisstil och dess två gamla faluröda "flyglar", kyrkans nya ekonomibyggnad, tre röda gamla stugor med hemvärnsgård, turistinformation och bokcafé, församlingshemmet troligen från 1940-talet, ett bostadshus med trädgård samt ett äldre bussgarage. En skola finns också i närheten. Kring kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift