Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, ÖRA 5:1 M.FL. ÖRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_022:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRA 5:1

ÖRA 2:12

10/21/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Öra kyrka ligger i ett område med många bevarade medeltidskyrkor i en flack skogrik jordbruksbygd utan direkt angränsande bebyggelse till kyrkogården. Kyrkan ligger vid landsvägen och på en något högre marknivå än omgivningen.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Öra kyrka och kyrkogård har medeltida anor och har således en lång historisk kontinuitet. Kyrkogården har en anspråkslös karaktär med sammanhållna gräsytor utan planteringar och endast en grusgång till kyrkporten. En trädkrans visar på den äldre sträckningen och kallmurar utgör stödmurar ned till omgivande marknivåer. Grindpartiet är flyttat med de äldre grindstolparna och de...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift