Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, JÄRNS STOM 3:1 JÄRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3140-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRNS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRNS STOM 3:1

1/20/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan och kyrkplatsen har en lång kontinuitet. Kyrkan tillhör en grupp ombyggda medeltida stenkyrkor som Ör, Holm, Gunnarsnäs, och Ånimskog med likartat utseende och byggnadshistoria. De är belägna i mellersta Dalsland i närheten av Kroppefjäll och Vänern. Karakteristisk är bland annat kyrkornas förlängningar mot öster tresidigt avslutade kor. Den fristående klockstapeln är ett karaktärsdrag för Dalsländska kyrkor. Skifferbeklädnaden är mycket ovanlig och speglar närområdets skifferhantering. Kyrkans interiör har många kvaliteter och en väl sammanhållen utformning efter den konsekvent ge...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift