Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orust kn, KYRKEBYN 2:2 TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2707-1 (A)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Orust

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKEBYN 2:2

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

TORPS KYRKA uppfördes 1868-1871, på samma plats som sin medeltida föregångare.

Kyrkan med näraliggande f d skolbyggnad (nu församlingshem), lärarbostad och prästgård utgör en samlad miljö med kulturhistoriska värden. Kyrkan med sin tydliga och höga placering utgör också ett viktigt blickfång i det omgivande kulturlandskapet.

Den äldre delen av KYRKOGÅRDENS murar, grindstolpar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län