Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, FLISTAD 19:1 FLISTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flistads kyrka och kyrkogård negnr 02-174-05.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FLISTAD 19:1

10/24/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Flistads kyrka är belägen i en ålderdomlig bymiljö bestående av spridda husgrupper. I anslutning till kyrkan ligger några ännu brukade äldre gårdar.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Norr om kyrkan ligger "Kung Ranes hög" - en storhög från yngre järnålder, som påvisar kyrkplatsens långa kontinuitet. I anläggningen ingår även stenmurar, trädrad, grusgångar, smidesgrindar med stenstolpar , två gravtumbor och ett bårhus.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. 1688 tillbyggdes kyrkan och fick ett kor med tresidig avslutning. Efter en brand 1706 nyuppfördes den på de gamla murarna. Medel...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift