Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, GÖTLUNDA 17:1 GÖTLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götlunda kyrka och kyrkogård negnr 02-149-19.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTLUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖTLUNDA 17:1

10/24/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Götlunda kyrka utgör tillsammans med närbelägen före detta skola, lärarbostad och prästgård mm en äldre, sammanhållen bymiljö.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur samt trädrad. I anläggningen ingår grusgångar, smidesgrindar med stenstolpar och ett romanskt stenkors.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Medeltida murar återstår i långhusets västra del, möjligen även i tornet. På vardera sida om huvudingången är en liljesten rest mot fasaden. Efter en brand 1670 återuppbyggdes kyrkan. Den förstorades åt öster med en tresidig koravslutning och fick troli...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift