Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, LÅNGASJÖ 4:61 LÅNGASJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långasjö kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGASJÖ KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGASJÖ 4:61

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning, kvarter A
Kvarter A är kyrkogårdens äldsta begravningsområde. Dagens struktur är tillkommen under
1800-talet, även om igensåning av gångar och gravplatser har förändrat uttrycket. Här samsas
gravvårdar och gravplatser från olika tider vilket ger området dess karaktär. Utmärkande är
rester av äldre gravskick med gamla gravstenar, de äldsta från 1800-talets första hälft,
grusgravar, stenramar och andra omgärdningar. Samtliga vårdar från 1800-talets mitt eller
tidigare bör föras in på församlingens inventarieförteckning. Även yngre vårdar kan ha ett
kulturhistoriskt värde som kan bero på att typen är u...

Läs mer i eget fönster

Liselotte Jumme, Kalmar läns museum med representanter för Växjö och Linköpings stift, samt länsstyrelserna och
länsmuseerna i Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län.