Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, TIMMERSDALA 25:1 TIMMERSDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Timmersdala kyrka exteriör neg nr 02-129-17.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIMMERSDALA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TIMMERSDALA 25:1

10/4/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Timmersdala kyrka har en högt och framträdande läge i utkanten av Timmersdala samhälle.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur med stiglucka samt trädrad. Stigluckan är möjligen medeltida. I anläggningen ingår smidesgrindar med stenstolpar.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Timmersdala kyrka uppfördes ursprungligen under tidig medeltid. På 1700-talet tillbyggdes kyrkan med en sakristia i norr samt med ett tresidigt avslutat kor. Efter en brand uppbyggdes kyrkan 1835 på den gamla grunden. 1879 försågs den med ett lanterninkrönt gaveltorn av trä. I sydfasaden är inmurat en sten med en ängel i rel...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift