Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, VÄRSÅS 17:1 VÄRSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Värsås kyrka ext negnr 02-134-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRSÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄRSÅS 17:1

12/3/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Värsås kyrka är belägen på en mindre höjd i Värsås tätort. I närheten av kyrkan ligger ett före detta gästgiveri och ett före detta tingshus.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur. I anläggningen ingår smidesgrindar och en gravtumba. Anläggningen rymmer ett bårhus, troligen samtida med kyrkan.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes 1856-1857 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. På platsen låg tidigare en ursprungligen medeltida kyrka. Kyrkans exteriör, med rundbågiga fönsteröppningar och utbyggda portaler, präglas av 1800-talets historiserande stilideal med tonvikt på den nyroma...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift