Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖXABÄCKS STOM 1:40 ÖXABÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_061.33/00031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖXABÄCKS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

ÖXABÄCKS STOM 1:40

11/3/05 Karaktäristik och bedömning

ÖXABÄCKS KYRKA är belägen på en höjd i den östra delen av Öxabäcks samhälle och utgör med sin tydliga och höga placering ett viktigt blickfång i det omgivande kulturlandskapet och byn. Sockenstugan belägen sydväst om kyrkan har anor från 1600-talet och fick sitt nuvarande utseende 1910. Församlingshemmet är beläget öster om kyrkan. Kyrkan är belägen på en muromgärdad terrass och kyrkogårdens karakteristiska terrasseringar och många träd utgör viktiga miljöskapande inslag.

Kyrkan byggdes 1874-75 efter ritningar av arkitekten Albert Teodor Gellerstedt och utgör en av mycket få kyrkor av hans hand. Kyrkan är den enda i Sjuhäradsbygden...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland).