Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, KASTLÖSA KYRKA 1:1 KASTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kastlösa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTLÖSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KASTLÖSA KYRKA 1:1

6/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden

Kvarter A och D
Den södra delen av kyrkogården har efter arkeologiska fynd visat sig använts för
begravningar sedan medeltiden. Spår finns idag bevarade från 1800-talets första hälft och
framåt. Störst antal vårdar finns idag från 1800-, 1910-20- samt 1960-80-talen. Detta ger en
blandning av gravvårdar, av gammalt och nytt. Många av gravplatserna har använts av samma
familj under mycket lång tid. I det fortsatta brukandet av kvarteren bör man beakta att
gravvårdar från alla olika tidsperioder långsiktigt bevaras på plats. Vårdarna av gjutjärn ska
föras in på församlinge...

Läs mer i eget fönster

Cecilia Ring, Kalmar läns museum, 2006.