Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, STENÅSA KYRKA 1:1 STENÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

stenåsa1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENÅSA KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENÅSA KYRKA 1:1

7/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av gravkvarteren A-D
Stenåsa kyrkogård präglas idag av de förändringar som gjorts under 1900-talet då hela
kyrkogården har såtts in med gräs, omgärdningar kring gravplatser har tagits bort och
gravkullar jämnats ut. Gravvårdarna speglar hur utformningen har förändrats från slutet av
1800-talet fram till idag. Ett lokalt särdrag för Öland är förekomsten av vårdar av kalksten.
Hos flera av vårdarna finns lokal- och personhistoriska värden t.ex. genom yrkestitlar och
bynamn.


KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Stenåsa kyrka och kyrkogård ligger på Ölands östra sida utmed vägen me...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum, 2006