Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, VARNUMS KYRKA 1:1 VARNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_008:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARNUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VARNUMS KYRKA 1:1

9/20/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Varnums kyrka står på en låg ås öster om ån Viskan i socknens utkant tillsammans med en lantgård. Runtom är skogskantade åkrar och våtmark.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Varnums kyrkogård är en av pastoratets sju medeltida kyrkogårdar med kyrka som fortfarande är i bruk och har således en lång historisk kontinuitet. Olikt de övriga är den inte placerad med utpräglat höjdläge. Kyrkogården har något av en 1800-talskaraktär med öppna ytor hägnade av kallmurar, ung trädkrans och lövhäck med gravvårdarna koncentrerade till sydsidan i strikta rader.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Varnum har en av pastoratets fyra kvarva...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Tomas M. Larsson och Lena Rundström, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift