Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, KEDUM 24:1 SÖDRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrka och kyrkogård, neg.nr. 04/127:07.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA KEDUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KEDUM 24:1

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Södra Kedums kyrka ligger på en medeltida kyrkplats i utkanten av Arentorps stationssamhälle. Intill kyrkplatsen finns kyrkstallar.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den 1889 och 1933 utvidgade kyrkogården omges av en kallmur med smidesgrindar och trädrad. Några rätvinkliga grusgångar ger kyrkogården en klar axialitet. I sydvästra hörnet finns några gravkors från 1700-talet. Invid dessa är den gamla klockstapelns kulle, på vilken en runsten nu står. Flera gravar har grus och stenram.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den 1889 resta kyrkan uppvisar ett i stiftet ovanligt exempel på materialrealism med drag av nygotik. F...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandson, Skara stift.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.