Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, HUSBYGÅRD 5:1 HUSBY-OPPUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-386.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-OPPUNDA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HUSBYGÅRD 5:1

3/12/10 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Husby-Oppunda kyrka ligger på en brant kulle söder om Husbyån i direkt anslutning till den på 1600-talet avhysta Husby gamla tomt. I miljön närmast kyrkan finns f d fattigstuga, lärar- och vaktmästarbostad, sockenstuga och uthus. Från kyrkplatsen leder en allé norrut till Husbygård.

Kyrkan är belägen i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkogården omgärdas av en kallmurad terrassmur. Två putsade grindstolpar finns i direkt anslutning till kyrkans västfasad, en på vardera sidan, som går i liv med kyrkogårdsmuren. En putsad grindstolpe finns också i söder. Kyrkogården är gräsbev...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Lotta Eriksson, Strängnäs stift
Dag Forssblad, Magnus Josephson, Karl Anderberg, Kjell Taawo, Tomas Karlsson och Eva Wockatz, Sörmlands museum (2010-03-12)