Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, MUNKEN 3 MARIEFREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-708.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIEFREDS KYRKA (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MUNKEN 3

4/9/09 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Mariefreds socken är anlagd på en halvö norr om Gripsholmsviken, skogsområden söder om udden, samt på några öar i Mälaren. Drygt 1100 fornlämningar är kända i socknen, huvuddelen är gravar från yngre järnåldern. Kärnbo kyrkoruin är från medeltiden, likaså kulturlager i stadskärnan. Själva staden Mariefred är anlagd på udden och präglas av ålderdomliga borgargårdar i trä med tillhörande uthus, som är byggda efter en rutnätsformad stadsplan anpassad efter den kuperade terrängen. Mariefred ligger i ett område som är utpekat som en riksintressant kulturmiljö (D21).

Mariefreds kyrka ligger centralt mitt i stadens centrum...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Magnus Josephson, Evy Rydergård, Kjell Taawo och Eva Wockatz (Sörmlands museum)