Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FJÄRDINGEN 24:6 BONDKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

f9913502

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGA TREFALDIGHETS KYRKA (akt.), BONDKYRKAN) (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FJÄRDINGEN 24:6

2/1/06 Karaktäristik och bedömning

Helga Trefaldighets kyrka är belägen inom domkyrkoområdet som utgör centrum i den historiska stadsbilden i Uppsala. Det är en historiskt förtätad miljö. Kyrkan är mycket välbevarad i sin senmedeltida form och karakteriseras av sina fasader i tegel och gråsten och sina vitputsade blinderingar. Tidigare skeden i byggnadens historia är tydligt avläsbara genom skarvar i murverken, t.ex. vid sakristian och norra vapenhuset. Dessutom är Trefaldighetskyrkan, tillsammans med Skoklosters kyrka, den enda medeltida församlingskyrkan i länet som är utformad som en basilika.

Interiören karakteriseras av de höga, ljusa valven i mittskeppet oc...

Läs mer i eget fönster

Johan Dellbeck, Upplandsmuseet