Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bjuv kn, BJUV 25:1 BJUVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1687-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJUVS KYRKA (akt.)
Skåne
Bjuv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJUV 25:1

2/6/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Bjuvs kyrkoanläggning
Bjuvs kyrka tillsammans med skolan och prästgården är viktiga delar från den gamla byns
sockencentra och en länk till Bjuvs äldre kulturlandskap som till stora delar har fått lämna plats till
en relativt ny bebyggelse. Det öppna landskapet har ersatts av en mer eller mindre förtätad
bebyggelse med olika ålder och tidsuttryck. Som sockencentrum kan platsen vara mycket gammal
vilket gravplatser och kulturlager som föregått den nuvarande kyrkan pekar på. Kanske fanns en
äldre träkyrka på platsen innan den nuvarande kyrkan byggdes. Kyrkans placering i byns utkant
kan tyda ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-02-23
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp utsedd av
Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad.
Färdigställd: 2015-02-06