Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, BRUNNBY 1:2 BRUNNBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1617-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNNBY KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRUNNBY 1:2

10/5/15 Karaktäristik och bedömning

Brunnby kyrka är en komplex byggnad vars byggnadshistoria enbart delvis är utredd. Tack vare undersökning av takstolar och genom dendrokronologisk provtagning har man viss kunskap om ombyggnader utförda under medeltiden. Sammanhanget kring kyrkans uppbyggnad och de förändringar som sker under den medeltida perioden är däremot oklara. Närheten till Görse källa, kanske en förhistorisk kultplats, innebär en intressant koppling till den medeltida kyrkan och byns etablering. Ett eventuellt tidigt västtorn tillhör en annan intressant fas i kyrkans historia som vanligtvis brukar kopplas till ett profant eller kyrkligt maktinflytande kanske...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2015-03-13, 2015-03-25
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad.