Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hörby kn, HÖRBY 42:8 HÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1479-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRBY KYRKA (akt.)
Skåne
Hörby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖRBY 42:8

5/9/18 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Hörby kyrkoanläggning
Hörby är beläget i centrala Skåne i övergångsbygden mellan skog och slätt strax öster om Ringsjön. I trakten finns rikligt med fynd från järnåldern, vilket tyder på att området utgjort en centralbygd i Skånes inland från järnålder och in i medeltid. En stenkyrka uppfördes på platsen vid Hörbyåns norra strand under 1100-talet och visar på en kyrklig verksamhet på platsen i närmare 900 år. Till skillnad från de flesta andra skånska stationssamhällen som utvecklades under 1800-talets senare hälft inleddes expansionen av Hörby redan på 1600-talet med gästgivaregård och tingshus....

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Hörby kyrkoanläggning i Hörby församling, har upprättats av:
Max Laserna, byggnadsantikvarie
Henrik Nilsson, byggnadsantikvarie