Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hörby kn, KILLHULT 1:64 SVENSKÖPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1460-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVENSKÖPS KYRKA (akt.)
Skåne
Hörby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KILLHULT 1:64

2/20/18 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Svensköps kyrkoanläggning
Svensköps kyrka är belägen i det småkuperade odling- och skogslandskapet på Linderödsåsens södra utlöpare. Kyrkan ligger inte i Svensköps by som namnet antyder utan i Kilhult, knappt två kilometer söder om Svensköp. I det tidigare sockencentret fanns fram till 1864 en medeltida stenkyrka. Vid 1800-talets mitt var kyrkan både trång och förfallen. Istället för att uppföra en ny helgedom på samma plats, byggdes 1864 en kyrka i socknens mer centralt belägna by Kilhult. Arkitekt var Thor Medelplan (1832–63). Den gamla kyrkan lämnades att bli en ruin. Arkeologiska underökninga...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Svensköps kyrkoanläggning i Hörby församling, har upprättats av:
Max Laserna, byggnadsantikvarie
Henrik Nilsson, byggnadsantikvarie