Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16 FOLKÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

folkärna kyrka1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLKÄRNA KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16

12/15/05 Karaktäristik och bedömning

Folkärna nuvarande kyrka är den tredje i raden på platsen. Ett träkapell uppfördes på 1300-talet men drabbades redan 1378 av eldsvåda. Det ersattes av en stenkyrka vars första etapp, två travéer, troligen stod klar omkring 1400. Denna kyrka tillbyggdes med nuvarande torn under slutet av samma sekel. Den utvidgades sedan under 1680- och 1690 talen mot öster med ytterligare två travéer. Tornets nuvarande avslutning med huv och spira tillkom 1788.


Strax väster och söder om kyrkan finns ett flertal byggnader med stort miljö- och historiskt värde. De flesta har nära band till kyrkan och utgör en väsentlig del av kyrkomiljön.

At...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Färdigställd: 2005-12-15