Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvidsjaur kn, ARVIDSJAUR 6:8 ARVIDSJAUR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1077-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARVIDSJAUR KYRKA (akt.)
Norrbotten
Arvidsjaur

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ARVIDSJAUR 6:8

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Under en period från ca 1870 fram till 1930 byggdes ett flertal träkyrkor då man sökte nya former
och tolkade stilidealen på ett ibland särpräglat sätt som utnyttjade träets materialegenskaper. I
Arvidsjaur är utformningen av kyrkans exteriöra fasad och byggnadens uppbrutna form av den
experimentiella arten. Byggnadens form tillsammans med den inre traditionella uppbyggnaden och
inredningens särskilda formrikedom med inslag av nygotik och schweizervilla är ett prov på denna
egenart. De stora fönstren och den luftiga volymen ger ljus och genomsikt och kyrkan visar en både
kompakt och upplöst gestaltning.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jennie Sjöholm, Norrbottens museum,
Jeanette Aro, Agneta Engström, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Rapport: Agneta Engström