Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, BÅRARYD 3:4 M.FL. BÅRARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bårarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅRARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÅRARYD 3:4

BÅRARYD 6:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A har en typisk efterkrigstida karaktär med rader av vårdar
med låg profil inom en gräsmatta. Detta är en vanlig företeelse
på svenska kyrkogårdar. Ett fåtal högresta äldre vårdar står för ett
historiskt djup. Endast en grav har bibehållit sin grusbädd, ett tidigare vanligt gravskick på kyrkogården, dess värde är närmast av pedagogisk art. Ett karaktärsskapande inslag utgör den Gislowska
familjegraven med sina stora vårdar. C T Gislows vård minner om
den ene grundaren till Gislaveds Gummifabriks AB, ortens mestbetydelsefulla
industri.

Kvarter B och E är gamla köpegravskvarter med ett rikt bestånd av
vårdar från oli...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.