Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, IGGESUND 14:114 IGGESUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4009-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IGGESUNDS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Folkrörelse och föreningsliv - Folkets hus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

IGGESUND 14:114

4/22/03 Karaktäristik och bedömning

Den fortfarande nationalromantiskt präglade kyrkobyggnaden ingår i riksintresseområdet Iggesunds bruk. Både i sitt profana ursprung och i sin senare funktion som kyrka, har byggnaden ett mycket nära samband med brukets 1900-talshistoria. Trots vissa senare tillägg är byggnaden i sin grundform relativt välbevarad från 1903, dock domineras exteriören av 1931-32 års förändringar. Materialen, vare sig de är ursprungliga eller senare är, med undantag av trapp och handikappramp i öster, traditionella och gedigna: kalkputs, glaserat enkupigt lertegel, smidesjärn, falsad plåt, kopparplåt och trä. Det väl synliga läget vid E4:an och vägen mo...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Henrik Lindblad, Lisa Johansson
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Henrik Lindblad.
Rapportsammanställning: Henrik Lindblad.
Länsmuseet Gävleborg